Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij

Mamy przyjemność zaproponować Państwu skorzystanie z naszych usług.

Prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
 

Północna Izba Gospodarcza

STUDENCKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "BRATNIAK"

ROK ZAŁOŻENIA 1961

HISTORIA SSP Bratniak

Studencka Spółdzielnia Pracy "Bratniak" została utworzona 1 stycznia 1961 r. (data rejestracji 5.01.1961 r.).

Przez dziesięciolecia była ona główną formą zarobkowania studentów szczecińskich uczelni. Dynamiczny rozwój Spółdzielni w okresie minionym był wynikiem z jednej strony chęci studentów do podejmowania pracy, z drugiej dużego zapotrzebowania na wykonywane przez nich usługi, niemożliwe wówczas do wykonania przez inne jednostki gospodarcze. Spółdzielnia wykazywała przy tym dużą elastyczność w dostosowywaniu profilu świadczonych usług do aktualnych potrzeb, posiadała możliwość podejmowania różnorodnych, często bardzo nietypowych rodzajów działalności.

Równocześnie, dzięki stosowanym wówczas ulgom podatkowym oraz możliwości naliczania od zarobków studentów funduszu socjalno - bytowego i mieszkaniowego Spółdzielnia zajmowała się szeroką działalnością społeczno - socjalną na rzecz środowiska akademickiego. Do głównych jej przejawów należało między innymi dofinansowywanie imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych w środowisku (AKJ, AZS), imprez kulturalnych w klubach studenckich, obozów i innych form wypoczynku organizowanego przez organizacje studenckie, udzielanie zapomóg dla znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz udzielanie pożyczek z funduszu mieszkaniowego.

Spółdzielnia "Bratniak" niezwykle dużą wagę przywiązywała zawsze do współpracy z uczelniami, tak na bazie gospodarczej, jak i społeczno - wychowawczej. Do pierwszej z nich należało między innymi wspólne prowadzenie usług specjalistycznych oraz działalności o charakterze innowacyjno - wdrożeniowym, do drugiej organizowanie wakacyjnych praktyk robotniczych dla studentów roku "0" Politechniki Szczecińskiej, fundowanie stypendiów dla studentów wyróżniających się w nauce, organizowanie "Dni Bratniaka" w ramach obozów adaptacyjnych, działalność "Klubu Lidera" dla najlepszych studentów środowiska szczecińskiego.

Jednocześnie, praca i działalność społeczna w Spółdzielni dawała młodzieży akademickiej duże wartości poznawcze. Uczyła pracy w zespole, dawała okazję do praktycznego zapoznania się ze specyficznym, zmieniającym się systemem pracy w przedsiębiorstwach. Studenci realizowali zarówno wszelkie usługi oparte na pracy fizycznej, jak i ściśle związane z kierunkiem swoich studiów.

Również dzisiaj samodzielne zdobywanie środków finansowych uczy gospodarności, szacunku do pracy i nauki, kształtuje własny stosunek do całego systemu wartości społecznych. Praca studentów często umożliwia im kontakt z przyszłym miejscem pracy, dając możliwość poznania praktycznej strony funkcjonowania organizacji gospodarczych. Stanowi więc doskonałą okazję konfrontacji zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyczną już w trakcie studiów.

Zarząd Spółdzielni - pierwszy skład
 1. Grzywacz Waldemar
 2. Wilk Czesław
 3. Sawicka Zofia
Rada Nadzorcza - pierwsza kadencja
 1. Renkiel Moszyńska Bogusława
 2. Hilary Roman
 3. Bald Roman
 4. Obrębski Tadeusz
 5. Kubiak Albin
 6. Łocjewa Ryszard
 7. Darasz Urszula
Prezesi Zarządu Spółdzielni od roku 1960
 1. Grzywacz Waldemar
 2. Zaborowski Stanisław
 3. Ręczmień Eugeniusz
 4. Gasik Ryszard
 5. Przytarski Roman
 6. Czerwiec Stanisław
 7. Szymczak Piotr
 8. Wojewoda Bernard
 9. Lech Mieczysław
 10. Kareński Stanisław
 11. Pawlicki Leszek
 12. Wróbel Romuald
 13. Czarnecki Tadeusz
 14. Racławski Tomasz
Przewodniczący Rady Nadzorczej
 1. Renkiel Moszyńska Bogusława
 2. Hilary Roman
 3. Kozłowski Jan
 4. Karbicki Lech
 5. Czapliński Kazimierz
 6. Girzyński Jerzy
 7. Parunis Jargos
 8. Gwarek Antoni
 9. Małecki Wojciech
 10. Deptuła Piotr
 11. Szczygielski Tomasz
 12. Sztandera Przemysław
 13. Kowieski Ireneusz
 14. Drążkowski Jacek
 15. Świrska Honorata
 
 

historia->1

historia->2

historia->3

historia->4

historia->5

historia->6

historia->7

historia->8

historia->9

historia->10

historia->11

 

do góry ^